Het doel: onderzoek naar hersentumoren

Het geld dat dit jaar wordt ingezameld met De Westlandse Ride is bestemd voor het Daniël den Hoed Fonds. Er is gekozen voor een specifiek doel, namelijk het onderzoek naar hersentumoren geleid door professor Sillevis-Smitt.

Jaarlijks krijgen 1000 mensen in Nederland de diagnose hersentumor. De huidige behandeling bestaat uit een operatie, gevolgd door chemotherapie en bestraling. In vrijwel alle gevallen komt de tumor echter terug. “Dan is er geen standaard behandeling meer, dat werkt slechts in 10% van de gevallen”, legt Sillevis uit. De tumor heeft namelijk genetische veranderingen ondergaan, waardoor niet zeker meer is wat er in deze tweede tumor zit en wat je daartegen kunt doen. “En een tweede operatie, waarmee je de tumor kan onderzoeken, is niet snel een optie.”
“Eigenlijk zijn we weer terug bij af als het gaat om hersentumoren. De laatste jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van kanker, maar geen daarvan heeft effect op de hersentumoren. We moeten nu een pas op de plaats maken en de tumor helemaal opnieuw ontleden.”


Verschillen
Onderzoeker Pim French van het Erasmus MC Kankerinstituut bedacht daarom een onderzoek naar de genetische veranderingen bij hersentumoren. “Een tumor ontstaat door genetische veranderingen. De groei van een tumor is afhankelijk van die genetische veranderingen en daarom vormen deze belangrijke aanknopingspunten voor therapie. Maar, een tweede tumor heeft altijd andere eigenschappen dan de eerste. We weten echter niet welke eigenschappen in de tweede tumor zijn veranderd, omdat tweede operaties zelden worden uitgevoerd. Het in kaart brengen van deze veranderingen is daarom essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor hersentumor patiënten”, legt French de gedachte achter zijn onderzoek uit.

Analyse
“Om te kunnen onderzoeken wat de verschillen zijn tussen de eerste en tweede tumor, hebben we een unieke verzameling van tumoren van mensen die wel voor een tweede keer geopereerd zijn”, zegt French. Deze tumoren zijn afkomstig uit ziekenhuizen door heel Europa. Van deze tumoren willen we  het RNA* in kaart brengen.  
Die analyse zal zo’n twee jaar duren. “We krijgen zoveel gegevens uit de tumoren, die we allemaal moeten rubriceren en vergelijken”, geeft Sillevis aan.

Behandeling
De onderzoekers hopen met het nieuwe onderzoek meer inzicht te krijgen in de veranderingen van hersentumoren. French: “Het kan zijn dat we een patroon ontdekken waarmee we de mutaties kunnen voorspellen op basis van de eerste tumor, waarmee we een gerichte behandeling kunnen starten: targeted treatment. Een tweede mogelijkheid is immuuntherapie; een vaccinatie met de genetische veranderingen van de tumor, zodat het eigen afweersysteem de kanker beter kan bestrijden.” Sillevis vult aan: “De consequentie daarvan is dat er altijd een tweede operatie nodig is om de specifieke genetische eigenschappen te kunnen achterhalen. Dit valt onder personalized medicine.”

Geld nodig
Met dit onderzoek hoopt het Erasmus MC Kankerinstituut een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe behandelopties voor patiënten met een hersentumor. “Om te kunnen starten is er geld nodig om de RNA-analyse te bekostigen en om de onderzoekers te betalen die de data zullen analyseren. Zodra dat geld binnen is, kan het onderzoek van start. We hopen dat we bruikbare informatie vinden waarmee we een behandeling kunnen opstarten”, besluiten Sillevis en French.

* RNA is net als DNA en eiwit essentieel voor alle bekende levensvormen.