ANBI

Stichting Westlandse Ride heeft een ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.

Om te voldoen aan de ANBI-status, zijn de gegevens en de financiële verantwoording van Stichting Westlandse Ride openbaar. Deze zijn in te zien in in onderstaande documenten:

Contact

Stichting De Westlandse Ride
De Dintel 47
2673 BC Naaldwijk
KvK 54497442

Stel een vraag